Asociace klinických psychologů ČR

Category:
Category:

Product Description

Účelem spolku je podpora oboru klinická psychologie.

Tu dle vládního nařízení č. 31/2010 Sb. tvoří čtyři profese – psycholog ve zdravotnictví, klinický psycholog, dětský klinický psycholog a psychoterapeut.

Cíle spolku, předmět činnosti

 1. Obhajovat a chránit profesní zájmy členů sdružených ve spolku.
 2. Spolupracovat na tvorbě, růstu a vývoji všech čtyř výše uvedených profesí působících ve zdravotnictví v rámci oboru klinická psychologie, dětská klinická psychologie a psychoterapie a prosazovat jejich odborné, legislativní, ekonomické a další zájmy a uplatnění.
 3. Spolupodílet se na vytváření podmínek k získání plné kvalifikace všech čtyř profesí uvedených v článku II., bod 1.
 4. Pečovat o odborný růst a profesionální úroveň členů spolku, organizovat systém celoživotního vzdělávání klinických psychologů dle vnitřního předpisu AKP ČR a spolupodílet se na vytváření odborné náplně oboru. Odborně pečovat o psychology ve zdravotnictví zařazené do vzdělávacích programů specializačního vzdělávání v oboru klinická psychologie.
 5. Vyjadřovat se k úrovni odborné práce a profesní etiky všech čtyř profesí uvedených v článku II., bod 1.
 6. Chránit profesní zájmy všech čtyř profesí uvedených v článku II., bod 1. v otázkách souvisejících s výkonem povolání.
 7. Působit tak, aby veřejnost byla chráněna před nekvalifikovaným výkonem, který spadá do oboru klinická psychologie.
 8. Spolupracovat s dalšími stavovskými a profesními organizacemi u nás i v zahraničí.
 9. Podávat koncepční, metodické a jiné návrhy příslušným státním orgánům, zdravotnickým a jiným institucím.
 10. Se získanými finančními prostředky hospodařit v souladu s cíli spolku.
 11. Vyvíjet a podporovat podle potřeby vlastní publikační a výzkumnou činnost.

Více informací na: https://www.akpcr.cz

Related Communities

Kč / month
Kč / month
Kč / month
Kč / month