Asociace kuchařů a cukrářů ČR

Category:
Category:

Product Description

Svaz kuchařů jako cechovní organizace vznikl u nás již v roce 1903. Byl napojen na obdobné svazy v celém světě, uznáván jako zástupce profese.

Již tehdy zaujal význačné místo ve společnosti; uzavíral smlouvy týkající se organizací i jednotlivců, přesahující mnohdy hranice státu. Měl styky s potravinářskými i nápojářskými firmami i se závody dodávajícími zařízení pro gastronomii; jeho odborníci testovali nové výrobky, doporučovali jejich využití atd. Svaz se zabýval odbornou výchovou, hájil zájmy svých členů a nezapomínal ani na společenskou a kulturní oblast činnosti.

Asociace československých kuchařů a cukrářů obnovila svoji činnost v roce 1990 a po rozdělení republiky se v roce 1993 konstituovala pod názvem Asociace kuchařů a cukrářů České republiky – AKC ČR. AKC ČR je dobrovolnou nepolitickou organizací.

V současné době sdružuje AKC v osmi regionálních pobočkách přes 800 kuchařů a cukrářů z celé České republiky. Toto moderní společenství navazuje na historickou tradici, zabývá se gastronomií i v jejích širších souvislostech a podporuje veškeré formy spolupráce, které vedou k naplňování jejích hlavních cílů. Mimo jiné organizuje pro své členy i veřejnost gastronomické akce -odborné přednášky, semináře a tréninky, celonárodní soutěže i soutěže s mezinárodní účastní, výstavy i další kulturní akce. Svou tradici již mají soutěže jako je Kuchař roku, Cukrář roku, Gastro Junior či Gastro Hradec nebo gastronomicko-společenská přehlídka Oslavy sv.Vavřince. Národní reprezentační týmy – seniorský a juniorský – a regionální týmy AKC ČR, se úspěšně pravidelně účastní mezinárodních kuchařských a cukrářských soutěží a v celosvětovém hodnocení si dlouhodobě drží 16. místo. V roce 2007 se poprvé Asociace zapojila do celosvětových Oslav Dne kuchařů 20. října. Tato gastronomicko-kulturní akce se konala pod záštitou paní Livie Klausové, manželky prezidenta České repuliky a pana MUDr. Pavla Béma, primátora hl.m.Prahy a její výtěžek byl věnován na charitativní účely – Nadaci manželů Livie a Václava Klausových, projektu Start do života.

Více informací na: https://akc.cz

Related Communities