Akademie tradiční čínské medicíny

Category:
Category:

Product Description

Škola, kterou pořádáme, je otevřena každému se zájmem proniknout do tajů čínské medicíny.

Základem Tradiční čínské medicíny (dále TČM) je celostní přístup k člověku. Celostní přístup je charakterizován rčením „Vše souvisí se vším.“. Západní medicína rozdělila člověka na jednotlivé kusy a pokud nastane problém, léčí jen jeho část, na které se projeví důsledek nějakého stavu. U TČM je tomu jinak. Nemoc nevidí izolovaně, ale pohlíží na ni v kontextu se stavem celého organismu. Tento přístup je velmi důležitý, protože jen tak se terapeut tradiční čínské medicíny dokáže dobrat ke kořeni problému a neléčí jen jeho příznaky. Jednotlivé části těla – buňky, orgány apod. spolu velmi úzce spolupracují a jsou na sobě závislé a svými funkcemi vytváří celek. Člověk tedy není jen seznamem jednotlivých částí, ale je brán v globálním pohledu jako originální organismus.

Více informací na: http://www.cinskamedicina.info/

Related Communities