Asociace hotelů a restaurací ČR

Category:
Category:

Product Description

Asociace hotelů a restaurací České republiky z.s. (dále jen AHR ČR) vznikla v roce 2006, sloučením profesních sdružení HO.RE.KA a Národní federace hotelů a restaurací. Jsme občanské sdružení, profesní a nepolitická organizace.

Sdružujeme majitele a provozovatele hotelů, penzionů, restaurací, odborných škol, ale i partnerů nabízejících produkty pro ubytovací či restaurační provozy. Prostřednictvím krajských sekcí máme svá zastoupení po celé České republice. Sekce hotelová, gastronomická, odpovědného podnikání a vzdělávací jsou odborné a poradní skupiny Asociace, které řeší specifika jednotlivých oblastí.

 

V současné době má členská základna 1560 členů, je stabilní a více jak 70% kolegů jsou členy organizace déle než 5 let. Naším hlavním cílem je podpora podnikatelů v oboru hotelnictví a gastronomie. Pracujeme především v oblastech legislativy a lobbyingu, při přípravě nových zákonných opatření prosazujeme úpravy, které mohou přispět k lepšímu podnikatelskému prostředí. Zajišťujeme informační servis a poradenství, tak, aby členové AHR měli všechny informace v předstihu. Vzděláváme, přibližujeme trendy, potkáváme se na akcích, zprostředkováváme kontakty, umožňujeme výměnu zkušeností, propagujeme naše členy, spolupracujeme s veřejnou správou, kraji, destinačními společnostmi.

 

Jsme členy: Evropské konfederace hotelů, restaurací, barů a kaváren HOTREC, Hospodářské komory ČR, platformy cestovního ruchu a prezidia Svazu obchodu a cestovního ruchu, evropského výboru Hotelstars Union, pracovních týmů pro následující otázky: Kvalita, Copyright, OTAs v rámci HOTREC, členem řady destinačních společností. Od r. 2018 jsme členy Výkonného výboru HOTREC.

 

Etický kodex

Asociace hotelů a restaurací České republiky (dále jen AHR ČR) jako otevřené dobrovolné sdružení subjektů, podnikajících v oblastech pohostinství, cestovního ruchu a navazujících odvětvích, si spolu s obhajobou a prosazováním profesních zájmů klade za cíl, aby veškerá jeho činnost byla v souladu s obecně uznávanými etickými zásadami podnikatelské činnosti a mezilidskými vztahy v demokratické společnosti.

Více informací na: https://www.ahrcr.cz/