Asociace finančních poradců České republiky

Category:
Category:

Product Description

Vytváříme unikátní komunitu profesionálních finančních poradců, kteří pracují na bázi placeného poradenství nebo k němu směřují a hledají cestu jak jej uchopit ve své poradenské praxi.

Věříme, že kvalitní finanční poradenství stojí především na finančním plánu a dlouhodobé péči o klienta, kterému finanční poradce pomáhá s naplňováním jeho finančních cílů. Proto za nejlepší cestu ke sladění a odstranění střetu zájmů mezi poradcem a klientem považujeme honorovaný / bezprovizní model spolupráce. Naším hlavním cílem je zlepšit úroveň finančního poradenství v České republice.

Naše poslání

✔︎ Spojovat finanční poradce, podporovat jejich spolupráci a umožnit jim vzájemně se inspirovat

✔︎ Poskytovat kvalitní vzdělávání formou pravidelného setkávání, odborných konferencí, seminářů a workshopů

✔︎ Otevírat diskuze nad placeným poradenstvím a vytvářet vhodné prostředí pro jeho poskytování

✔︎ Podporovat tvorbu bezprovizních produktů a legislativních změn zlepšující podmínky honorovaných poradců

✔︎ Přinášet do České republiky zahraniční standardy a zkušenosti s modely placeného poradenství

 

Více informací na: https://afpcr.cz/